Półprodukty dla przemysłu i rzemiosła

Polewy i kremy

Dotacje unijne

„WIEPOL” konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju i wzrostu konkurencyjności na rynku wyrobów cukierniczych poprzez stałe unowocześnianie infrastruktury produkcyjnej  Zakładu.  W tym celu pozyskuje środki z dostępnych funduszy unijnych dedykowanych małym i średnim przedsiębiorstwom na inwestycje.

Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3

„Wzrost konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw poprzez inwestycje”

We wrześniu 2005 roku, „WIEPOL” otrzymał dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych  na realizację projektu pt. „ Zakup maszyn do wyrobów cukierniczych”. 

W ramach projektu „WIEPOL” zakupił nowoczesne maszyny do produkcji wyrobów cukierniczych, co umożliwiło wprowadzenie dwóch innowacynych rozwiązań technologicznych  oraz pozwoliło na stworzenie trzech nowych ciągów technologicznych:

  • do wyrobu pralin, czekolad, czekoladek nadziewanych i batonów
  • do produkcji cukierków typu „michałek”
  • do produkcji cukierków w korpusie miękkim zamkniętym z nadzieniem płynnym i stałym.

W wyniku realizacji projektu, zwiększył się asortyment oferowanych produktów, wzrósł stopień automatyzacji produkcji. Ponadto stworzono 13 nowych miejsc pracy.

„Wzrost konkurencyjność Zakładu „WIEPOL” poprzez zakup maszyn do wyrobów cukierniczych”, to kolejny projekt, który „WIEPOL” zrealizował w ramach Działania 2.3 SPO WKP. Inwestycja ta polegała na zakupie nowoczesnych maszyn do pakowania oraz linii do produkcji cukierków typu „AZYZA”. W wyniku realizacji projektu zostały utworzone trzy nowe miejsca pracy oraz w przeciągu 2007 i 2008 rok do oferty firmy zostanie wprowadzonych 10 nowych wyrobów.

Obydwa projekty będą miały pozytywny wpływ na politykę równych szans kobiet i mężczyzn, ponieważ poprawią sytuację kobiet na rynku pracy. Wśród nowozatrudnionych osób 50% stanowią kobiety.

Phare ESC 2003 Regionalny Program Wsparcia MSP „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych”.

Realizowany w 2006 roku, projekt pt. „Rozwój firmy WIEPOL dzięki inwestycji zakupu automatu do produkcji cukierków” współfinansowany jest z środków Unii Europejskiej z programu Phare 2003 „Fundusz Dotacji Inwestycyjnych” w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych. Pozwoli to wprowadzić na rynek cukierki z nowymi nadzieniami, zwiększyć moce produkcyjne w zakresie produkcji cukierków i stworzyć nowe miejsca pracy.

„Zakup półautomatu do płatkowania polew wraz z linią chłodzącą” i „Zakup pionowego automatu pakującego do kremów przemysłowych” był współfinansowany z Programu Phare 2003 nr 2003/004-379/05.04.06 Rozwój MSP w województwie mazowieckim – Fundusz Dotacji Inwestycyjnych.
Tym samym stworzone zostały dodatkowo 2 nowe miejsca pracy.

Informujemy, iż od dnia 6 grudnia 2008 r.

Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych „WIEPOL”
Zakład Pracy Chronionej Ireneusz Wielimborek

realizuje projekt:

„Uruchomienie produkcji nowych wyrobów cukierniczych w oparciu o innowacyjną technologię”.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Zakład Produkcji Czekolady i Artykułów Cukierniczych"Wiepol"
ul. Przemysłowa 6A
09-200 Sierpc

SEKRETARIAT
czynny od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 do 15:00
tel.: + 48 24/275-22-29
tel./fax: + 48 24/275-77-78
e-mail: info@wiepol.pl